Bắc Giang: Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Quang Châu

Thứ sáu, 23/10/2020 15:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 953/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ: 1/2000 (lần thứ 6).

Điều chỉnh một số nội dung Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Quang Châu. Ảnh: BGP/Hoàng Hà

Theo đó, điều chỉnh cơ cấu quy hoạch sử dụng đất Khu công nghiệp Quang Châu, cụ thể, điều chỉnh một phần diện tích đất cây xanh (ký hiệu CX6) thành đất hạ tầng kỹ thuật (KT4) với diện tích khoảng 0,5 ha để xây dựng trạm biến áp. Điều chỉnh một phần diện tích đất cây xanh (ký hiệu CX5) thành đất 3 hạ tầng kỹ thuật (KT5) với diện tích khoảng 0,5 ha để xây dựng trạm biến áp.

Mở rộng đất hạ tầng kỹ thuật (ký hiệu KT1) từ 4,78 ha thành 8,01 ha, giảm một phần diện tích đất cây xanh (ký hiệu CX5) khoảng 3,23 ha để mở rộng nhà máy xử lý nước thải. Mở rộng đất hạ tầng kỹ thuật (ký hiệu KT3) từ 1,65 ha thành 3,53 ha, giảm một phần diện tích đất cây xanh (ký hiệu CX1, CX6) khoảng 1,88 ha để mở rộng nhà máy nước sạch.

Điều chỉnh quy hoạch một phần diện tích đất cây xanh (ký hiệu CX1) với diện tích khoảng 2,62 ha thành đất công cộng (hành chính, dịch vụ). Điều chỉnh quy hoạch đất công cộng (ký hiệu CC1, CC2) với diện tích khoảng 6,49 ha thành đất công nghiệp (khi phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cần bố trí dải cây xanh cách ly đảm bảo 50m phía kênh tiêu nước). Bổ sung mương thoát nước trong phần diện tích cây xanh (ký hiệu CX4, CX5).

Điều chỉnh tầng cao đất hành chính, dịch vụ, đất công nghiệp tối đa 6 tầng; đất hạ tầng kỹ thuật tối đa 2 tầng; mật độ xây dựng đất hành chính, dịch vụ tối đa 50%, đất công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật tối đa 60%.   

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quy hoạch Khu công nghiệp Quang Châu đã được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 09/10/2006 của Bộ Xây dựng; Công văn số 3532/UBND-KTN ngày 27/12/2013, Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 11/01/2017; Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 27/9/2017; Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang) có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Nguồn: Bacgiang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)