Đại hội thi đua yêu nước ngành Bảo hiểm xã hội lần thứ V

Thứ năm, 15/10/2020 13:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chiều 14/10, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành BHXH lần thứ V (2020-2025). Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: VGP/Hiền Minh

Đại hội thi đua yêu nước ngành BHXH lần thứ V là dấu mốc quan trọng khẳng định bước phát triển mới của phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong ngành BHXH; thể hiện sự tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được của ngành trong những năm qua.

Trong giai đoạn 2016-2020, các phong trào thi đua của toàn ngành BHXH được đổi mới về nội dung và hình thức; triển khai bài bản, khoa học với tiêu chí và nội dung cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ được giao; thực sự trở thành động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thông qua các phong trào thi đua, toàn ngành đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao...

Số người tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hàng năm đều tăng vượt so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tính đến 31/8/2020, số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 86,4 triệu người, đạt 98,14% kế hoạch được giao. Đặc biệt, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mạnh, đến tháng 8/2020 đạt 786.173 người, chỉ tính riêng số người tăng mới năm 2019 tăng gấp 2 lần giai đoạn 10 năm trước (2008-2018). Số người tham gia BHYT đạt tỉ lệ bao phủ gần 90% dân số, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.

Các chế độ chính sách đối với người tham gia BHXH, BHYT được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Tính riêng năm 2019, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 184 triệu lượt người, tăng 54 triệu lượt người so với năm 2015...

Toàn cảnh Đại hội thi đua yêu nước ngành BHXH lần thứ V. Ảnh: VGP/Hiền Minh

Công tác cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều nước tiến quan trọng. Cụ thể, đã giảm từ 115 thủ tục (năm 2014) xuống còn 27 thủ tục (năm 2019). Nhiều thủ tục rút ngắn thời gian giải quyết như thời hạn cấp sổ BHXH từ 20 ngày, cấp thẻ BHYT từ 7 ngày xuống còn 5 ngày..., riêng đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cấp lại thẻ BHYT ngay trong ngày đối với trường hợp đang nằm viện hoặc không có thay đổi về thông tin...

Hiện, BHXH Việt Nam đã xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT kết nối liên thông với 100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên phạm vi toàn quốc.

Về kết quả thực hiện tinh gọn, sắp xếp bộ máy, BHXH Việt Nam đã giảm 65 đầu mối cấp phòng thuộc 63 BHXH cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 58 BHXH thành phố, thị xã trực thuộc BHXH cấp tỉnh, nơi có trụ sở BHXH cấp tỉnh đóng trên địa bàn, giảm 6 BHXH cấp huyện thuộc BHXH tỉnh...

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, ngành BHXH Việt Nam đã đặt ra và tập trung triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước với mục tiêu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao của ngành.

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền, đổi mới công tác TĐKT theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW, Chỉ thị số 18/CT-TTg. Tổ chức thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, của ngành về công tác thi đua khen thưởng.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VGP/Hiền Minh

Thứ hai, chỉ đạo các đơn vị toàn Ngành tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào thi đua do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã phát động. Gắn phòng trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Khối, cụm thi đua, các đơn vị thi đua trong ngành BHXH.

Thứ ba, bám sát kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm được Đảng và Nhà nước giao để phát động các phong trào thi đua, các đợt thi đua chuyên đề với nội dung thi đua cụ thể, sát với nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm từng thời điểm cụ thể.

Thứ tư, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính có liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng; ứng dụng CNTT công tác lưu trữ hồ sơ khen thưởng liên thông với phần mềm quản lý cán bộ, tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng.

Thứ năm, hoàn thiện cơ chế chấm điểm thi đua, đánh giá, xếp loại thi đua đảm bảo khách quan, công bằng và hiệu quả; cơ chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân thông qua Bộ chỉ số lượng hóa tiêu chí đánh giá gắn với phân phối tiền lương, thu nhập.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị BHXH Việt Nam tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện bổ sung các chính sách về BHXH, BHYT để thực sự là những trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội; từng bước mở rộng diện bao phủ hướng tới mục tiêu phát triển BHXH, BHYT toàn dân; gia tăng số người tham gia bảo hiểm, trong đó xây dựng hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng công bằng, chia sẻ và bền vững.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền và phát triển BHYT để mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe, được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia BHYT; tăng cường ứng dụng CNTT, chú trọng việc phòng chống trục lợi BHXH...

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)