Quảng Ngãi: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế phối hợp về quản lý trật tự xây dựng

Thứ sáu, 28/08/2020 14:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất chủ trương sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi với UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành tại Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh.

Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với sở, ban ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát toàn bộ nội dung Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh để xác định những nội dung cần thiết phải sửa đổi; bổ sung, quá trình thực hiện nghiên cứu ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 860/STP-VBPQ ngày 17/8/2020; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.

Nguồn: Quangngai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)