Thạch An (Cao Bằng): Gần 1.700 tỷ đồng đầu tư hạ tầng cơ sở

Thứ sáu, 27/03/2020 16:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Từ năm 2016 - 2019, bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, các chương trình, dự án và các nguồn khác gần 1.700 tỷ đồng, huyện Thạch An đã đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở.

Đường nông thôn xã Vân Trình (Thạch An) được mở rộng, bê tông hóa.

Trong đó, 1.097 tỷ đồng xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng trường học, trạm y tế, đập, mương thủy lợi, hệ thống nước sinh hoạt tập trung; trên 700 tỷ đồng xây dựng đường nông thôn.

Đến nay, 97% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, tỷ lệ dân cư dùng nước hợp vệ sinh đạt trên 95% đối với nông thôn, trên 95% đối với thị trấn; 61,7% trường, lớp học xây dựng kiên cố; 50% xã có trạm y tế xây dựng kiên cố, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân; 127 km kênh mương được kiên cố hóa. Mở mới, nâng cấp, mở rộng gần 270 km đường, bê tông hóa 148 km mặt đường; 100% xã có tuyến đường từ huyện đến trung tâm xã được nhựa hóa, bê tông hóa; xây dựng mới 15 cầu dân sinh.

Nguồn: Báo Cao Bằng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)