Huyện Thanh Trì: Chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch

Thứ hai, 16/12/2019 14:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Đến hết năm 2015, trên địa bàn huyện Thanh Trì đã cơ bản phủ kín quy hoạch phân khu đô thị. Từ năm 2008 đến nay, huyện đã thực hiện đầu tư xây dựng 233 công trình, dự án trên địa bàn các xã. Các dự án được đầu tư xây dựng đều đảm bảo quy hoạch được duyệt, các dự án chưa phù hợp UBND huyện đều báo cáo Thành phố cho phép điều chỉnh quy hoạch theo quy trình trước khi tổ chức triển khai thực hiện.

Xác định công tác quy hoạch là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng trong quá trình phát triển nên nhận được sự quan tâm đặc biệt của Huyện ủy và HĐND huyện. Theo đó, trong các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đều xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác lập và quản lý theo quy hoạch. HĐND huyện có nghị quyết về phân bổ kinh phí lập cũng như thảo luận thông qua các các đồ án quy hoạch trước khi phê duyệt.

Năm 2008, huyện Thanh Trì đã bố trí kinh phí và giao UBND các xã tổ chức lập đồ án quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tỷ lệ 1/2000 và phê duyệt cho 12/15 xã làm căn cứ để đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch (riêng 3 vùng đất bãi sông Hồng do vướng quy hoạch thoát lũ nên chưa triển khai). Năm 2011, thực hiện chủ trương xây dựng NTM, trên cơ sở đồ án quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn đã được phê duyệt năm 2008, UBND huyện đã tổ chức rà soát, điều chỉnh cục bộ, bổ sung phần quy hoạch sản xuất nông nghiệp và các tiêu chí về xây dựng NTM đối với 12 xã và phê duyệt quy hoạch xây dựng NTM đối với 03 xã vùng đất bãi sông Hồng. Năm 2016, thực hiện Chương trình 02-CT/TU của Thành ủy Hà Nội, UBND huyện giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện rà soát điều chỉnh 15 đồ án quy hoạch xây dựng NTM và bổ sung 15 đồ án quy hoạch chi biết khu trung tâm các xã tỷ lệ 1/500.

Căn cứ vào các đồ án quy hoạch được duyệt, UBND huyện đã chỉ đạo tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng KT-XH, góp phần từng bước thay đổi diện mạo huyện theo hướng nông thôn hiện đại. Hệ thống trục giao thông khung hình thành, đường làng ngõ xóm được đầu tư đồng bộ cùng với thoát nước, chiếu sáng, cây xanh; các công trình phúc lợi xã hội như: trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, chợ nông thôn được đầu tư theo chuẩn; hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng được đầu tư đảm bảo nhu cầu sản xuất, hệ thống nước sạch hợp vệ sinh phủ kín 100%, công tác dồn điền đổi thửa hoàn thành…Năm 2017, huyện Thanh Trì đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM.

UBND huyện cập nhật thường xuyên, đầy đủ các VBQPPL, chỉ đạo của Thành phố và hướng dẫn của các sở ngành làm căn cứ xây dựng kế hoạch, tổ chức, lập, thẩm định, phê duyệt và công bố công khai các đồ án quy hoạch để toàn thể người dân nắm bắt và thực hiện. Đồng thời, căn cứ vào quy hoạch, UBND huyện giao các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn thực hiện việc đầu tư theo quy hoạch, cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo quy hoạch.

Quá trình lập các đồ án quy hoạch xây dựng NTM, UBND huyện đều tổ chức các hội nghị lấy ý kiến theo quy trình, tổ chức thông qua HĐND các xã. Sau khi có quyết định phê duyệt, UBND huyện đã tổ chức hội nghị công bố công khai tại trụ sở UBND các xã, nhà văn hóa các thôn; đồng thời, tuyên truyền trên hệ thống thông tin của huyện, đài truyền thanh các xã; Tổ chức quán triệt, phổ biến lồng ghép vào các hội nghị xây dựng NTM của xã, của thôn để nhân dân được biết và thực hiện theo quy hoạch.

Căn cứ các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị và các đồ án quy hoạch xây dựng NTM đối với các dự án đầu tư xây dựng, UBND huyện đều chỉ đạo và hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các bước theo quy định từ giới thiệu địa điểm, xin cung cấp thông tin quy hoạch, thiết kế chỉ giới đường đỏ, lập quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500; lập, thẩm định và trình phê duyệt dự án theo đúng các quy hoạch được duyệt. Đối với công tác cấp phép xây dựng của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt đối với nhà ở riêng lẻ trong khu dân cư thực hiện đảm bảo quy hoạch được duyệt.

Công tác phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch xây dựng NTM luôn được huyện tập trung chỉ đạo. Trong quá trình tổ chức lập và thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng NTM, UBND huyện đã bám sát các sở chuyên ngành để được hướng dẫn thực hiện bằng nhiều hình thức như bằng văn bản, hướng dẫn trực tiếp…Do đó, công tác chỉ đạo, hướng dẫn của các sở, ngành luôn sâu sát, kịp thời đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ. Ngoài các cơ quan thanh tra chuyên ngành của Trung ương, Thành phố, UBND huyện đều giao Phòng Thanh tra xây dựng kế hoạch thanh tra chung về công tác đầu tư xây dựng, công tác thanh tra chuyên đề về các dự án đầu tư, công tác lập quy hoạch, cấp phép và kiểm tra sau cấp phép.

Để công tác quy hoạch đi vào nề nếp, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, huyện Thanh Trì đề nghị Thành phố, trong quá trình thực hiện Đề án xây dựng huyện lên quận trước khi trình lên Trung ương quyết định, cho phép huyện rà soát báo cáo Thành phố phân chia lại địa giới hành chính các xã, thị trấn cơ bản bám theo các tuyến đường giao thông để thuận tiện trong công tác quản lý cũng như hướng đến Chính quyền đô thị trong tương lai. Đồng thời, đề nghị TP xem xét cho dừng triển khai một số quy hoạch chi tiết do các chủ đầu tư đang nghiên cứu trên địa bàn huyện để tránh lãng phí; kiến nghị giao Viện Quy hoạch xây dựng lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo địa giới 16 xã và thị trấn để thống nhất quản lý và đầu tư trong quá trình xây dựng huyện lên quận.


Theo Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)