Các Bộ, ngành, địa phương cùng phối hợp tuyên truyền, tham gia cuộc thi "Chung tay cải cách thủ tục hành chính"

Thứ bẩy, 24/12/2011 07:47
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 19/12/2011, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 8984/VPCP-KSTT gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các địa phương và 03 cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội đề nghị hỗ trợ thực hiện một số nội dung nhằm vận động cán bộ, công chức tham gia hiến kế cho Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính.

Trước đó, ngày 05/12/2011, Lễ công bố cuộc thi “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” đã được Văn phòng Chính phủ phối hợp với Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính tổ chức nhằm tìm ra các sáng kiến cải cách thiết thực, các ý tưởng khả thi giúp cắt giảm gánh nặng hành chính cho người dân, doanh nghiệp và ứng dụng được vào thực tiễn (xem Thể lệ cuộc thi tại đây)

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính xin đăng nội dung văn bản này.

Trang tin điện tử Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)