Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình 2012 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cư M’gar

Thứ bẩy, 01/12/2012 15:47
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 23/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 232/BXD-KTXD gửi Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cư M’gar về chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.

Việc thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình là hoạt động của tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân, đủ điều kiện năng lực theo quy định. Chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán công trình xác định theo Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình được công bố tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cư M’gar đủ điều kiện năng lực theo quy định và được phép thẩm tra thiết kế, dự toán công trình thì chi phí thẩm tra được xác định theo quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cư M’gar lập dự toán chi tiêu hàng năm theo quy định để sử dụng nguồn kinh phí này.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 232/BXD-KTXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 232 BXD-KTXD 23-11-2012.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)