Quyết định Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực nhiệm vụ “Xây dựng tiêu chí sản phẩm xanh cho các sản phẩm gạch ngói đất sét nung”

Thứ năm, 05/03/2020 16:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 05/03/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 287/QĐ-BXD về việc Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng tiêu chí sản phẩm xanh cho các sản phẩm gạch ngói đất sét nung” do Hiệp hội Gốm sứ xây dựng Việt Nam chủ trì thực hiện.

Hội đồng gồm 9 thành viên:

Chủ tịch Hội đồng

1. Ông Nguyễn Công Thịnh – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng.

Thư ký Hội đồng:

2. Ông Đinh Chính Lợi – Chuyên viên chính Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,  Bộ Xây dựng.

Uỷ viên phản biện:

3. Ông Thái Duy Sâm – Tổng thư ký Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam 

4. Ông Nguyễn Hoàng Đức – Vụ Quản lý chất lượng môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Uỷ viên Hội đồng:

5. Ông Nguyễn Quang Hiệp – Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng.

6. Ông Nguyễn Văn Minh – Trung tâm Gốm sứ và Thủy tinh, Viện Vật liệu Xây dựng.

7. Bà Đoàn Bích Nga – Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

8. Ông Nguyễn Sơn Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Hạ tầng, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Bộ Xây dựng.

9. Ông Nguyễn Văn Trung – Viện nghiên cứu Viglacera.

Khách mời:

1. Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Gốm sứ xây dựng Việt Nam.

2. Đại diện Trung tâm Thông tin, Bộ Xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 287/QĐ-BXD

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_287-QĐ-BXD_05032020.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)