Thành lập Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu giải pháp kết cấu lắp ghép sử dụng bê tông tính năng cao cho công trình xây dựng trên đảo”

Thứ hai, 02/03/2020 16:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 02/03/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 247/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu giải pháp kết cấu lắp ghép sử dụng bê tông tính năng cao cho công trình xây dựng trên đảo”, mã số RD 87-16BĐ do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện.

Hội đồng gồm 11 thành viên:

Chủ tịch Hội đồng: 

PGS. TS. Vũ Ngọc Anh , Vụ trưởng Vụ KHCN&MT

Thư ký Hội đồng: 

ThS. Nguyễn Xuân Hiển , Chuyên viên Vụ KHCN&MT 

Các Ủy viên phản biện:

PGS. TS. Đinh Quang Cường, Trường Đại học Xây dựng

GS. TS. Nguyễn Tiến Chương, Trường Đại học Thủy lợi

Các Ủy viên Hội đồng:

ThS. Trịnh Quốc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính

TS. Nguyễn Quang Hiệp, Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng

PGS. TS. Lê Trung Thành, Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng

GS. TS. Vũ Đình Lợi, Học viện Kỹ thuật quân sự

PGS. TS. Nguyễn Trung Hiếu, Trường Đại học Xây dựng

PGS. TS. Vũ Hoàng Hiệp, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

PGS. TS. Hồ Ngọc Khoa, Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng VN

Khách mời của Hội đồng:

Đại diện lãnh đạo Viện KHCNXD 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi nhiệm vụ của Hội đồng hoàn thành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 247/QĐ-BXD

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_247-QĐ-BXD_02032020.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)