Nghiệm thu Nhiệm vụ “Điều tra, khảo sát nhu cầu nhà ở công vụ của các Bộ, ngành và địa phương để có cơ sở đề xuất mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ”

Thứ ba, 17/01/2023 10:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/1/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng nghiệm thu Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế “Điều tra, khảo sát nhu cầu nhà ở công vụ của các Bộ, ngành và địa phương để có cơ sở đề xuất mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ”, do nhóm nghiên cứu thuộc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Lê Đông Thành - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch Hội đồng Lê Đông Thành kết luận cuộc họp

Trình bày lý do, sự cần thiết, nội dung công việc đã thực hiện, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết nhóm đã áp dụng nhiều phương pháp khoa học, tiến hành khảo sát, tổng hợp, đánh giá nhu cầu nhà ở công vụ của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương trên toàn quốc. Dựa trên các kết quả thu được, nhóm nghiên cứu hoàn thành Báo cáo tổng kết gồm 5 Chương, trong đó khái quát về thực trạng nhà ở công vụ của Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; phân tích, sắp xếp các nhóm đối tượng và điều kiện được thuê nhà ở công vụ; đề xuất mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ trong dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi.

Theo đại diện nhóm nghiên cứu, đến thời điểm nghiệm thu cấp Bộ, kết quả nghiên cứu của Nhiệm vụ đã được sử dụng, cập nhật vào văn bản của Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thực trạng và nhu cầu thuê nhà ở công vụ; Tờ trình của Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ (trong đó tại Điều 50 của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi đã đề xuất mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ theo hướng đối tượng thuê nhà ở công vụ tại các cơ quan Trung ương có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,1 trở lên; đối với địa phương thì cán bộ có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên).

Tại cuộc họp, các chuyên gia thành viên Hội đồng nhất trí với sự cần thiết thực hiện Nhiệm vụ và đánh giá, nhóm nghiên cứu đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ theo đề cương được phê duyệt; hồ sơ nghiệm thu tuân thủ theo đúng trình tự thủ tục, quy định hiện hành; Báo cáo tổng kết có số liệu phong phú, độ tin cậy cao. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần biên tập Báo cáo tổng kết hợp lý hơn, cân nhắc bố cục nội dung thành 4 Chương; đánh giá kỹ hơn nhu cầu thuê nhà ở công vụ của những đối tượng thuộc diện đề xuất mở rộng.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Lê Đông Thành tổng hợp ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng, đồng thời bổ sung một số ý kiến và đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, sớm hoàn thiện Báo cáo tổng kết Nhiệm vụ, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét theo quy định.

Hội đồng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Nhiệm vụ, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)