Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện

Thứ ba, 15/11/2022 16:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/11/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn Phương pháp thử bê tông”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.


Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo kết quả thực hiện Nhiệm vụ, thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Hoàng Minh Đức trình bày lý do, sự cần thiết của Nhiệm vụ, nội dung thực hiện. Theo báo cáo, nhằm hiện thực hóa Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 9/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng, Bộ Xây dựng đã xác định các tiêu chuẩn cốt lõi ngành xây dựng và triển khai biên soạn các tiêu chuẩn này theo định hướng mới. Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép được xác định là tiêu chuẩn cốt lõi, được định hướng hài hòa với tiêu chuẩn châu  Âu EN 1992 Eurocode 2. Như vậy, các tiêu chuẩn liên quan đến bê tông như tiêu chuẩn thi công, tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn phương pháp thử hỗn hợp bê tông và bê tông cũng như các tiêu chuẩn về vật liệu sử dụng cũng cần hài hòa với các tiêu chuẩn châu Âu tương ứng.

Tiêu chuẩn châu Âu hiện nay về phương pháp thử bê tông có mã hiệu chung là EN 12390 - Testing hardened concrete với 17 phần quy định về phương pháp thử các tính chất khác nhau của bê tông đã đóng rắn. Để xác định các tính chất của bê tông phục vụ quản lý chất lượng thi công cũng như nghiên cứu phát triển, theo TS. Hoàng Minh Đức, cần biên soạn các tiêu chuẩn của Việt Nam hài hòa với các tiêu chuẩn này. Công tác biên soạn có thể thực hiện theo giai đoạn; ở giai đoạn đầu tiên cần ưu tiên biên soạn các tiêu chuẩn xác định các tính chất thông dụng nhất.

Thực hiện các yêu cầu và nhiệm vụ được giao, nhóm nghiên cứu đã xây dựng bộ Tiêu chuẩn Phương pháp thử bê tông gồm các phần như sau: Phần 1: Hình dạng, kích thước và các yêu cầu đối với mẫu và khuôn. Phần 2: Lấy mẫu và bảo dưỡng mẫu thử. Phần 3: Xác định cường độ chịu nén. Phần 4: Yêu cầu kỹ thuật đối với máy nén. Phần 5: Xác định cường độ chịu kéo khi uốn. Phần 6: Xác định cường độ chịu kéo khi bửa. Phần 7: Xác định khối lượng thể tích. Phần 8: Xác định chiều sâu thấm nước. Phần 13: Xác định mô đun đàn hồi khi nén. Phần 16: Xác định độ co.

Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng thống nhất với sự cần thiết thực hiện Nhiệm vụ, đồng thời đóng góp một số ý kiến để nhóm nghiên cứu xem xét, chỉnh sửa, nâng cao hơn chất lượng dự thảo Tiêu chuẩn: mục lục một số phần nên bám sát bản gốc; bổ sung phần giới thiệu bộ tiêu chuẩn; điều chỉnh phạm vi áp dụng của một số phần trong dự thảo; sử dụng thống nhất các thuật ngữ khoa học, thuật ngữ chuyên ngành...

Kết thúc cuộc họp, Hội đồng nhất trí nghiệm thu Nhiệm vụ, với kết quả xếp loại Xuất sắc.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)