Kiểm định công trình

Ngày cập nhật: 27/10/2020

Hỏi: (Nguyễn Việt Anh - vietanh.chh@gmail.com)

Đơn vị tôi đang quản lý khai thác cầu cảng được phân loại công trình cấp IV, nay muốn tổ chức kiểm định cầu cảng, và để tối ưu hóa chi phí, tôi có ý định thuê tổ chức kiểm định là đơn vị có chức năng thiết kế, giám sát xây dựng để thực hiện kiểm định công trình cầu cảng cấp IV. Vậy tôi thuê tổ chức xây dựng có chức năng thiết kế và giám sát xây dựng để kiểm định công trình cảng cấp IV có đúng quy định không?

Trả lời:

Tổ chức kiểm định xây dựng phải đáp ứng điều kiện năng lực theo quy định tại khoản 34 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng