Thông tin văn bản số: 596/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 596/QĐ-BXD
Ngày ban hành 18/05/2021
Ngày hiệu lực 18/05/2021
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 596/QĐ-BXD ngày 18/05/2021 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2021 của Bộ Xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
07/05/2021
06/05/2021
06/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021