Thông tin văn bản số: 1676/QD-BXD
Số/ Ký hiệu 1676/QD-BXD
Ngày ban hành 30/12/2020
Ngày hiệu lực 30/12/2020
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 1676/QĐ-BXD ngày 30/12/2020 về việc Ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2021
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
30/12/2020
30/12/2020
30/12/2020
25/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
09/12/2020