Thông tin văn bản số: 07/VBHN-BXD
Số/ Ký hiệu 07/VBHN-BXD
Ngày ban hành 16/03/2020
Ngày hiệu lực 16/03/2020
Hình thức văn bản Văn bản khác
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Chất lượng công trình XD
Trích yếu
Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD ngày 16/03/2020 của Bộ Xây dựng: Thông tư Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
11/03/2020
09/03/2020
05/03/2020
04/03/2020
04/03/2020
04/03/2020
30/12/2019