Thông tin văn bản số: 12/2019/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 12/2019/TT-BXD
Ngày ban hành 26/12/2019
Ngày hiệu lực 15/02/2020
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Bùi Phạm Khánh 
Lĩnh vực Kinh tế xây dựng
Trích yếu
Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng