Thông tin văn bản số: 07/2019/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 07/2019/TT-BXD
Ngày ban hành 07/11/2019
Ngày hiệu lực 01/01/2020
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng 
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Trích yếu
Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
31/10/2019
28/10/2019
14/10/2019
10/10/2019
25/09/2019
11/09/2019
10/09/2019