Thông tin văn bản số: 02/2011/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 02/2011/TT-BXD
Ngày ban hành 22/02/2011
Ngày hiệu lực 15/04/2011
Ngày hết hiệu lực 01/05/2016
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Trần Văn Sơn 
Lĩnh vực Kinh tế xây dựng
Trích yếu
Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
27/01/2011
27/01/2011
26/01/2011
26/01/2011
25/01/2011
24/01/2011
20/01/2011