Thông tin văn bản số: 03/2016/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 03/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 10/03/2016
Ngày hiệu lực 15/05/2016
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng 
Lĩnh vực Chất lượng công trình XD
Trích yếu
Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.