Hướng dẫn về thủ tục đầu tư xây dựng đối với dự án điện mặt trời mái nhà

Thứ sáu, 15/03/2024 16:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 42-2024/CV-FM/HQ ngày 24/01/2024 của Công ty TNHH Aeon Việt Nam đề nghị hướng dẫn về thủ tục xây dựng dự án điện mặt trời mái nhà được đầu tư cho mục đích tự dùng.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 1128/BXD-HĐXD có ý kiến như sau:

Theo nội dung văn bản số 42-2024/CV-FM/HQ nêu trên, Công ty TNHH Aeon Việt Nam có nhu cầu lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà trong trụ sở Công ty tại số 30 đường Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để tự sử dụng.

Theo quy định tại điểm 5 mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng thì “Hệ thống điện năng lượng mặt trời” là công trình năng lượng. Do đó, việc đầu tư xây dựng công trình này phải tuân thủ đầy đủ quy định về dự án đầu tư xây dựng công trình năng lượng theo quy định của pháp luật xây dựng và pháp luật điện lực. Việc đánh giá an toàn công trình hiện hữu cần tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với công trình này và nghiên cứu tham khảo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số 6242/BXD-KHCN ngày 28/12/2020 về việc phổ biến tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà (HDKTXD:2020)”.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì biên soạn cơ chế phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, công sở, trụ sở của doanh nghiệp tại Việt Nam, Công ty TNHH Aeon Việt Nam cập nhật thông tin để triển khai áp dụng khi các quy định của cơ chế này được ban hành và có hiệu lực thi hành.

Đối tượng miễn giấy phép xây dựng được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng số 62/2020/QH14. Đề nghị Công ty TNHH Aeon Việt Nam nghiên cứu để áp dụng và thông tin đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1128/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)