Hướng dẫn thủ tục xử lý đoạn tường vây gói thầu CP1a của Dự án tuyến Metro số 1 tại vị trí giao cắt với Dự án tuyến Metro số 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ hai, 15/05/2023 17:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/5/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 1887/BXD-HĐXD gửi Ban Quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thủ tục xử lý đoạn tường vây gói thầu CP1a của Dự án tuyến Metro số 1 tại vị trí giao cắt với Dự án tuyến Metro số 4 Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo nội dung Văn bản số 360/BQLĐSĐT-KTĐTL ngày 22/02/2022  của Ban Quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì thiết kế kỹ thuật của gói thầu CP1a thuộc Dự án tuyến Metro số 1 đã được UBND Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 20/7/2015, theo đó tháo dỡ tường vây là một trong những hạng mục công trình của gói thầu này.

Căn cứ theo những thông tin tại Văn bản số 360/BQLĐSĐT-KTĐTL nêu trên thì trường hợp điều chỉnh thiết kế đã được quy định tại Điều 84 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. Đề nghị Ban Quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo ý kiến của Kiểm toán nhà nước tại Văn bản số 725/KTNN-TH ngày 20/12/2018, đồng thời báo cáo UBND Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất biện pháp xử lý đối với kết cấu tường vây thuộc phạm vi giao cắt với Dự án tuyến Metro số 4 để UBND Thành phố Hồ Chí Minh quyết định theo thẩm quyền.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1887/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)