Chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu XL18, công trình đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan theo hình thức hợp đồng BT

Thứ ba, 27/09/2022 16:49
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/9/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 4344/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH Đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan về việc chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu XL18 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan theo hình thức hợp đồng BT.

1. Chỉ số giá xây dựng gói thầu XL18 được Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng tính toán xác định và thông báo kết quả tại văn bản số 172/VKT-GXD ngày 18/01/2022 trên cơ sở nội dung hợp đồng gói thầu XL18 và Thông tư số 02/2011/TT-BXD. Cơ sở, phương pháp xác định các chỉ số giá xây dựng chưa có trong danh mục chỉ số giá do địa phương công bố là phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD.

2. Bộ Xây dựng lưu ý Công ty TNHH Đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan căn cứ ý kiến của đơn vị tư vấn nêu tại mục 5 văn bản số 172/VKT-GXD để hoàn thiện cơ sở thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, logic về căn cứ, cơ sở tính toán tại các thời điểm xác định chỉ số giá gói thầu XL18 với các gói thầu khác thuộc dự án và chịu trách nhiệm kiểm soát các nội dung đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Việc áp dụng chỉ số giá xây dựng tại Phụ lục số 3 văn bản số 172/VKT-GXD để xác định hệ số điều chỉnh (Pn) điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu XL18 tại các thời điểm đã được lựa chọn căn cứ vào nội dung các điều khoản, thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết, điều kiện cụ thể của gói thầu, đảm bảo phù hợp với các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý hợp đồng xây dựng áp dụng cho gói thầu, dự án.

Công ty TNHH Đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan, đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm rà soát đảm bảo tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng; đảm bảo sự phù hợp của các căn cứ pháp lý, các quy định pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng để xác định chỉ số giá xây dựng gói thầu XL18, đúng quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4344-BXD-KTXD_27092022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4344/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)