Bộ Xây dựng làm việc với Tổng hội Xây dựng Việt Nam

Thứ sáu, 05/08/2022 18:49
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 5/8/2022, Bộ Xây dựng có buổi làm việc với Tổng hội Xây dựng Việt Nam về việc đẩy mạnh trao đổi thông tin, tăng cường phối hợp giữa 2 bên. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị và Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Đặng Việt Dũng cùng chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, các chuyên gia trong Đoàn Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam.

Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Đặng Việt Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, TS. Đặng Việt Dũng đã báo cáo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị những nội dung trọng tâm trong công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Tổng hội Xây dựng Việt Nam, trong đó đề nghị Bộ Xây dựng giới thiệu một đồng chí Thứ trưởng đương nhiệm tham gia Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng hội.

Về phương hướng công tác của Tổng hội Xây dựng Việt Nam, TS. Đặng Việt Dũng cho biết, nhiệm kỳ tới, Tổng hội đề ra nhiệm vụ trọng tâm là kiện toàn tổ chức; đổi mới nội dung và phương thức thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tăng cường nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng; làm tốt công tác đào tạo và phổ biến kiến thức; đẩy mạnh truyền thông; mở rộng hợp tác quốc tế; phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu của nhiệm kỳ là xây dựng Tổng hội Xây dựng Việt Nam vững mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển đất nước nói chung, phát triển ngành Xây dựng nói riêng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam đề xuất nhiều nội dung phối hợp với Bộ Xây dựng, trong đó có việc rà soát lại Quy chế phối hợp giữa 2 bên và đẩy mạnh phối hợp giữa 2 bên trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại buổi làm việc

Bày tỏ nhất trí với phương hướng hoạt động của Tổng hội Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ tới, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, Bộ Xây dựng luôn mong muốn tăng cường phối hợp với Tổng hội Xây dựng Việt Nam cũng như các Hội, hiệp hội chuyên ngành để lắng nghe những ý kiến góp ý giúp Bộ Xây dựng thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá Tổng hội Xây dựng Việt Nam là nơi tập trung những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực xây dựng. Thời gian qua, Tổng hội đã triển khai hiệu quả các hoạt động theo vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển đất nước nói chung. Bên cạnh đó, Tổng hội cũng đã thực hiện hiệu quả công tác phối hợp với Bộ Xây dựng, góp phần giúp Bộ Xây dựng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo vai trò, chức năng được giao, Bộ Xây dựng hiện đang đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược của Ngành - tích cực rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật phục vụ công tác quản lý nhà nước của Ngành; triển khai, thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch và phát triển đô thị; phát triển nhà ở và quản lý thị trường bất động sản đảm bảo phát triển bền vững, trong đó chú trọng phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp và trung bình, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Toàn cảnh buổi làm việc

Bộ trưởng cho biết, hiện nay Bộ Xây dựng đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng Luật năm 2022; đồng thời rà soát Luật Xây dựng; Luật Quy hoạch đô thị; nghiên cứu xây dựng Luật Cấp thoát nước, Luật quản lý không gian ngầm; rà soát các định mức, giá xây dựng, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị mong muốn trong thời gian tới, Bộ Xây dựng và Tổng hội Xây dựng Việt Nam sẽ tăng cường hơn nữa sự phối hợp, trao đổi thông tin trong các lĩnh vực của Ngành; đồng thời mong muốn Tổng hội tích cực tham gia công tác xây dựng văn bản pháp luật, công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng tiêu chuẩn quy chuẩn cũng như các chiến lược của ngành Xây dựng.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)