Mời thi tuyển ý tưởng quy hoạch - kiến trúc

Thứ sáu, 13/11/2020 15:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng (SPMB) trân trọng kính mời các tổ chức tư vấn thiết kế đăng ký tham gia cuộc thi tuyển ý tưởng quy hoạch - kiến trúc với các thông tin như sau:

1. Tên cuộc thi: Thi tuyển ý tưởng quy hoạch kiến trúc tổng thể khu trụ sở làm việc các bộ, ngành trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây.

2. Hình thức thi tuyển: Là cuộc thi quốc tế dành cho các tổ chức tư vấn thiết kế trong nước và nước ngoài có đủ năng lực chuyên môn, hành nghề theo quy định pháp luật hiện hành.

Tổ chức tuyển chọn gồm 2 vòng: Sơ tuyển và Thi tuyển.

3. Cơ quan quyết định thi tuyển: Thủ tướng Chính phủ.

4. Cơ quan tổ chức thi tuyển: Bộ Xây dựng.

Cơ quan thường trực: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng (SPMB).

5. Địa điểm tổ chức thi tuyển: Thủ đô Hà Nội, nước CHXHCN Việt Nam.

6. Nguồn kinh phí tổ chức cuộc thi: Ngân sách nhà nước.

7. Quy mô: Khu trụ sở làm việc cho 12 bộ, ngành trung ương trên khu đất có diện tích khoảng 35ha thuộc các lô đất có ký hiệu CQ1-CQ12, CC3, X1-X4 trong phân khu H2-1 Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, thành phố Hà Nội.

8. Quy chế thi tuyển Ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể Khu trụ sở làm việc các bộ, ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây được ban hành kèm theo Quyết định số 1352/QĐ-BXD ngày 16/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và được đăng tải tại địa chỉ: http://moc.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=3745&TypeVB=1

9. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: Từ 8h00 ngày 01/12/2020 đến 17h00 ngày 16/12/2020.

10. Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký: Bộ Xây dựng - số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

11. Liên hệ: Điện thoại (hotline): 0969 255 665, email: spmb@moc.gov.vn.

Đề nghị các tổ chức tư vấn đăng ký thi tuyển nghiên cứu Quy chế thi tuyển ban hành kèm theo Quyết định số 1352/QĐ-BXD ngày 16/10/2020 và cung cấp tối đa các thông tin trong bảng kê kèm theo Quy chế thi tuyển.

Trân trọng thông báo và kính mời!

Thu moi.pdf

Invitation For Urban Planning – Architecture Concept

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)