Xác định cấp công trình xây dựng Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2 đoạn Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện

Thứ tư, 12/10/2022 17:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 4606/BXD-HĐXD gửi UBND thành phố Hải Phòng về việc làm rõ cấp công trình của Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2 đoạn Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện.

Ngày 08/9/2022, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 3975/BXD-HĐXD về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2 đoạn Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện.

Theo nội dung văn bản số 5048/UBND-GT ngày 12/9/2022, UBND thành phố Hải Phòng đã xác định công trình Nút giao cầu Hải Thành thuộc dự án là công trình cấp đặc biệt vì nút giao là tổ hợp các công trình nút giao khác mức với đường bao Đông Nam quận Hải An, cầu vượt sông Lạch Tray và nút giao khác mức với đường tỉnh 353; lưu lượng thiết kế cho tổ hợp Nút giao cầu Hải Thành là 79 nghìn xe/ngày đêm.

Đường Vành đai 2 đoạn Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện là đường ô-tô trong đô thị của thành phố Hải Phòng. Việc thiết kế các công trình trong dự án phải tuân thủ quy định của QCVN 07-4:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình giao thông, trong đó công trình nút giao thuộc dự án phải tuân thủ theo quy định tại Mục 2.10 của Quy chuẩn nêu trên. Ngoài ra, khi thiết kế phải thực hiện theo các Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế đường đô thị và phải được cấp có thẩm quyền quyết định áp dụng cho dự án.

UBND thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm trong việc xác định cấp của công trình nút giao cầu Hải Thành thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2 đoạn Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện theo đúng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi; thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thực hiện theo thẩm quyền quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 và điểm a khoản 1 Điều 36 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng thực hiện theo thẩm quyền quy định tại điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4606-BXD-HDXD_12102022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4606/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)