Hướng dẫn về tình huống trong thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng

Thứ ba, 09/08/2022 18:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 09/8/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 3083/BXD-HĐXD gửi Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông - Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội hướng dẫn về tình huống trong thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng.

Theo nội dung văn bản số 439/BDT-KHTH ngày 07/7/2022, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông được giao một số dự án và đã phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng, thực hiện thiết kế 01 bước là thiết kế bản vẽ thi công) và đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Sau khi cập nhật, giá gói thầu các dự án tăng vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt (tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh lớn hơn 15 tỷ đồng). Ban duy tu đã báo cáo người quyết định đầu tư cho phép điều chỉnh dự án theo quy định của Luật Xây dựng.

Tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định: “Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công được điều chỉnh theo các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 61 của Luật Xây dựng năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 và khoản 64 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14. Việc điều chỉnh dự án PPP được thực hiện theo quy định tại pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Việc điều chỉnh dự án sử dụng vốn khác thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 61 của Luật Xây dựng năm 2014.”.

Tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định: “Trừ trường hợp người quyết định đầu tư có yêu cầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm:

...

b) Dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất);”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp một số dự án sau điều chỉnh có tổng mức đầu tư lớn hơn 15 tỷ đồng, chủ đầu tư cần thực hiện lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành về xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3083-BXD-HDXD_09082022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3083/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)