Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty Cebi - Việt Nam TNHH

Thứ sáu, 23/12/2011 13:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 20/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2202/BXD–HĐXD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty Cebi - Việt Nam TNHH như sau:

Việc Công ty Cebi – Việt Nam TNHH (doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư số 411043000413 ngày 07/12/2007; chứng nhận thay đổi lần thứ 3 ngày 29/9/2010 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp) đăng ký bổ sung mục tiêu hoạt động tư vấn thiết kế hệ thống cấp thoát nước, môi trường nước cho công trình dân dụng, công nghiệp, công trình xử lý chất thải rắn thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.

Tuy nhiên, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước của doanh nghiệp này theo quy định kể từ khi được thành lập, trước khi xem xét việc cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh bổ sung mục tiêu hoạt động.

Trường hợp được cấp giấy chứng nhận đầu tư bổ sung mục tiêu hoạt động, khi tham gia hoạt động xây dựng Công ty Cebi – Việt Nam TNHH phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2202/BXD–HĐXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 2202.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)