Cấp giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Southland Việt Nam

Thứ sáu, 23/12/2011 13:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 22/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2221/BXD–HĐXD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Southland Việt Nam như sau:

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0310911838 ngày 09/6/2011, thay đổi lần thứ 1 ngày 21/7/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Công ty TNHH Southland Việt Nam thì doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ thiết kế kiến trúc công trình, thiết kế quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Tuy nhiên, do thành viên góp vốn là Bà Lê Khánh Xuân, quốc tịch Mỹ sở hữu phần vốn góp trong Công ty TNHH Southland Việt Nam là 90%, đối chiếu quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp thì Công ty TNHH Southland Việt Nam được áp dụng điều kiện đầu tư, kinh doanh như đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2221/BXD–HĐXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 2221.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)