Hướng dẫn chi phí trích đo vẽ bản đồ địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng

Thứ hai, 16/05/2022 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/5/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 1669/BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn chi phí trích đo vẽ bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Theo đó, việc lập dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (trong đó có công tác đo đạc xác định diện tích đất phục vụ giải phóng mặt bằng) và thẩm quyền phê duyệt dự toán thực hiện theo quy định Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và các quy định khác có liên quan.

Tại điểm a, khoản 2, Điều 5 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong tổng mức đầu tư xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1669-BXD-KTXD_16052022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1669/BXD-KTXD .

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)