Hướng dẫn quyết toán, thanh lý hợp đồng với nhà thầu vi phạm hợp đồng

Thứ năm, 10/03/2022 17:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 10/3/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 754/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay – Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc hướng dẫn quyết toán, thanh lý hợp đồng với nhà thầu vi phạm hợp đồng.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Nội dung văn bản số 1456/KTQLB-BQLDA chưa nêu rõ thông tin về quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Trường hợp hợp đồng xây dựng đã ký kết thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 19, 20, 22 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Về xác định khối lượng công việc đang thi công dở dang đã được các bên tổ chức nghiệm thu theo quy định, đơn vị tư vấn giám sát xác nhận: trường hợp nhà thầu bị chấm dứt hợp đồng xây dựng thì các bên liên quan căn cứ nội dung hợp đồng đã ký, thực tế thực hiện công việc để xem xét, xác định khối lượng nhà thầu đã hoàn thành làm cơ sở thanh toán, quyết toán theo quy định tại Điều 19, 20, 22 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Về khối lượng công việc đã thực hiện nhưng không có hồ sơ nghiệm thu chất lượng, theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP thì chưa đủ cơ sở để nghiệm thu thanh toán khối lượng công việc của hợp đồng.

Về đánh giá chất lượng công trình thông qua kết quả kiểm định xây dựng trong trường hợp hợp đồng thi công bị chấm dứt ngang chừng:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, nội dung kiểm định xây dựng không bao gồm việc xác định khối lượng công việc hoàn thành. Đề nghị Chủ đầu tư nghiên cứu quy định tại Điều 123 Luật Xây dựng 2014, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP để đánh giá chất lượng trước khi nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_754-BXD-KTXD_10032022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 754/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)