Xác định chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công

Thứ ba, 23/02/2021 17:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/02/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 561/BXD-KTXD Kiểm toán Nhà nước hướng dẫn xác định chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công (sau đây gọi tắt là chi phí nhà tạm).

Phương pháp xác định chi phí nhà tạm được quy định cụ thể tại điểm a, khoản 5 mục I Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó, chi phí này được xác định bằng 1 trong 2 phương pháp là phương pháp xác định theo định mức tỷ lệ (%) và phương pháp xác định bằng dự toán. Định mức tỷ lệ (%) để xác định chi phí này áp dụng chung, không phân biệt quy mô và giá trị công trình; các trường hợp sử dụng phương pháp lập dự toán để xác định chi phí cũng đã được quy định khá chi tiết tại Thông tư 06/2016/TT-BXD.

Năm 2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trên cơ sở tổng hợp số liệu từ thực tiễn, Bộ Xây dựng đã điều chỉnh lại phương pháp xác định chi phí nhà tạm trong Thông tư theo hướng chỉ sử dụng một phương pháp là phương pháp theo định mức tỷ lệ (%) để xác định; định mức tỷ lệ này được xác định tương ứng với khoảng quy mô chi phí trực tiếp (với nguyên tắc quy mô chi phí càng lớn thì tỷ lệ (%) càng nhỏ). Các quy định của Thông tư số 09/2019/TT-BXD đã khắc phục được phần nào bất cập như ý kiến của Kiểm toán Nhà nước đã nêu tại văn bản số 459/KTNN-TH.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục nghiên cứu để hướng dẫn xác định chi phí nhà tạm phù hợp hơn với thực tế triển khai.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_561-BXD-KTXD_23022021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 561/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)