Chi phí hạng mục chung trong chi phí khác

Thứ tư, 30/05/2018 16:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 29/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 1263/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH L&C về việc chi phí hạng mục chung trong chi phí khác.  

Theo quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chi phí hạng mục chung bao gồm: chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công, chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế và các chi phí hạng mục chung còn lại. Cách xác định chi phí hạng mục chung đã được quy định cụ thể tại Phụ lục số 2 Thông tư số 06/2016/TT-BXD. Việc thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Việc thẩm tra quyết toán của cơ quan có thẩm quyền tuân thủ theo quy định về quyết toán vốn đầu tư của Bộ Tài chính, phù hợp với hình thức giá hợp đồng và nội dung hợp đồng đã ký kết.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1263/BXD-KTXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_1263-BXD-KTXD_29052018.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)