Thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

Thứ tư, 23/03/2022 16:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/3/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 964/BXD-GĐ gửi Công ty Cổ phần năng lượng gió Chư Prông Gia Lai hướng dẫn thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Nhà máy điện gió chế biến Tây Nguyên.

Theo đó, trường hợp Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tại Điều 61 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 19 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, cấp công trình sau khi phê duyệt điều chỉnh được xác định theo điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Trường hợp không điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng, cấp công trình là cấp được phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_964-BXD-GD_23032022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 964/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)