Từ ngày 31-12: Niêm yết bản kê khai tài sản cán bộ tại nơi làm việc

Thứ bẩy, 31/12/2011 07:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Theo Nghị định 68/CP của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, bắt đầu từ hôm nay (31-12-2011) đến ngày 31-3-2012, sẽ tiến hành công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức bằng hình thức: niêm yết bản kê khai tại trụ sở làm việc của đơn vị hoặc công bố tại cuộc họp.

Việc chọn một trong hai hình thức công khai này do người có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức ở cơ quan quyết định. Đại biểu dân cử thì công khai với cử tri. Thời gian công khai bảo đảm tối thiểu 30 ngày.

Theo quy định, UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp nhận các ý kiến phản ánh của nhân dân, rồi kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý hành vi kê khai tài sản, thu nhập không trung thực. Nếu phát hiện có dấu hiệu bất minh về tài sản, UBMTTQ Việt Nam kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trong thời hạn 15 ngày, cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho UBMTTQ Việt Nam. Đối với công chức bị kết luận không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ xử lý bằng một trong các hình thức kỷ luật: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức.

Theo Sài gòn Giải phòng Online
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)