Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Thứ tư, 15/02/2017 14:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 235/BXD–VLXD trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV với nội dung “Đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, đồng thời ban hành cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng các sản phẩm tái chế từ tro xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy phân bón hóa chất theo quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 23/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ”.  

1. Các cơ chế, chính sách hiện đang có hiệu lực về xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón.

Thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-TTg, các Bộ, địa phương đã tích cực triển khai nhiệm vụ được giao. Hầu hết chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện đã quan tâm, thực hiện việc xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao thải ra với các hình thức khác nhau và đã đạt được một số kết quả bước đầu. Một số cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng đã nghiên cứu, đầu tư công nghệ để có thể sử dụng tro, xỉ thạch cao thay thế nguyên liệu trong sản xuất vật liệu xây không nung, sản xuất xi măng, bê tông, làm vật liệu san lấp trong các công trình xây dựng.

Để tạo cơ sở pháp lý và định hướng khuyến khích việc sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy phân bón, hóa chất trong sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng, Bộ Xây dựng đã xây dựng và ban hành một số tiêu chuẩn như sau:


Các tiêu chuẩn sau khi được ban hành đã phát huy hiệu quả, thúc đẩy các hoạt động xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón.

2. Về giải pháp, định hướng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 1696/QĐ – TTg trong thời gian tới.

Để tiếp tục hoàn thiện các căn cứ pháp lý trong việc sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng, Bộ Xây dựng đã và đang chỉ đạo xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật sau: Tiêu chuẩn Việt nam (TCVN) về xỉ hạt lò cao nghiền mịn cho bê tông và vữa xây; Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế cấp phối bê tông sử dụng tro bay nhiệt điện; TCVN về yêu cầu kỹ thuật của tro, xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp cho công trình dân dụng, công nghiệp; Chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng tro, xỉ nhiệt điện trong san lấp cho công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; TCVN về kỹ thuật thi công nghiệm thu tro, xỉ, nhiệt điện làm vật liệu móng đường và đắp nền đường; Hướng dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông đầm lăn có sử dụng tro, xỉ; Hướng dẫn kỹ thuật gia cố nền đất theo phương pháp trộn nông sử dụng chất liên kết có tro, xỉ, nhiệt; Chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế, thi công và nghiệm thu mặt đường giao thông nông thôn sử dụng đất gia cố tro thải; Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất gạch bê tông sử dụng phế thải tro, xỉ nhiệt điện và phế thải đá mạt; TCVN về thạch cao phốt pho làm phụ gia cho xi măng; TCVN về thạch cao phốt pho dùng để điều chỉnh thời gia đông kết trong sản xuất xi măng; Hướng dẫn kỹ thuật sủ dụng thạch cao tái chế làm nguyên liệu sản xuất tấm thạch cao thông thường; Chỉ dẫn kỹ thuật xỉ gang, xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng; TCVN về tro, xỉ, nhiệt điện – phương pháp xác định hàm lượng vôi tự do; Định mức dự toán công tác san lấp mặt bằng công trình sử dụng vật liệu được sản xuất từ tro, xỉ và thạch cao; Định mức cấp phối bê tông dùng xi măng sử dụng thêm phụ gia làm từ vật liệu tro, xỉ và thạch cao; Định mức công tác làm đường bê tông từ vật liệu tro, xỉ; Định mức công tác làm tường thạch cao, trần thạch cao, vách thạch cao sử dụng tấm thạch cao nhân tạo sản xuất từ vật liệu thạch cao phế thải. Các tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật nêu trên dự kiến được ban hành trong năm 2017, 2018.

Ngoài ra, theo nhiệm vụ do Thủ tướng Chính giao năm 2016, Bộ Xây dựng hiện đang xây dựng đề án Đẩy mạnh sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy phân bón, hóa chất để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng. Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, tiếp thu và hoàn chỉnh Đề án theo ý kiến đóng góp góp của các Bộ, ngành, địa phương và sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong nửa đầu năm 2017.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 235/BXD–VLXD. 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)