Hà Nam xây dựng nông thôn mới theo hướng sinh thái

Thứ ba, 27/09/2022 14:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Hà Nam là địa phương thứ 4 của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020. Để phát huy các thành quả đạt được, địa phương trên địa bàn đang đặt ra các mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021 – 2025 như: Xây dựng NTM gắn với thực hiện hiệu quả cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng sinh thái; nông thôn hiện đại và nông dân văn minh,...

Chương trình NTM kiến tạo cho xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm (Hà Nam) hệ thống giao thông nông thôn khang trang. Ảnh: KC. 

Theo Văn phòng điều phối NTM tỉnh Hà Nam, đến hết năm 2020, Hà Nam có 100% xã đạt chuẩn NTM; 06/06 huyện, thành phố, thị xã được Chính phủ công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và đặc biệt tỉnh Hà Nam là tỉnh thứ 4 của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020.

Trong xây dựng NTM kiểu mẫu, đến nay địa phương đã có 19 xã được công nhận là xã NTM kiểu mẫu. Tổng nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM trong giai đoạn 2010 - 2021 là trên 32.316 tỷ đồng.

Nội dung trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025 tại Hà Nam là triển khai chương trình xây dựng NTM gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp; phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng NTM theo hướng nông nghiệp sinh thái; nông thôn hiện đại và nông dân văn minh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại gắn với quá trình đô thị hoá, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng NTM thông minh; đảm bảo cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn; hệ thống chính trị được tăng cường; đời sống nông thôn giàu bản sắc văn hoá truyền thống; từng bước thu hẹp dân cư nông thôn tiệm cận với đô thị.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam có ít nhất 35 xã đạt NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và có 01 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao (huyện Bình Lục); duy trì, giữ vững kết quả tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM theo quy định của Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng 1,5 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo chung đa chiều còn khoảng 1,56%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 90%; tỷ lệ rác thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom đạt 98%, chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định đạt 95% và phấn đấu 100% chất thải nguy hại, chất thải rắn y tế, chất thải rắn công nghiệp được thu gom, vận chuyển, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường…

Ở các vùng nông thôn của Hà Nam ngày xuất hiện càng nhiều những khu thị tứ nhà cửa khang trang nhờ xây dựng NTM. Ảnh: KC.

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho biết: Xây dựng NTM là một trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia kỳ vọng góp phần chuyển đổi nông nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nông dân và người dân nông thôn, mang lại những giá trị bền vững cho nông thôn trong giai đoạn mới. Trong suốt quá trình xây dựng NTM những năm qua, địa phương luôn xác định đây là công cuộc liên tục xuyên suốt, không có đích đến cuối cùng… do đó để phát huy những kết quả đã đạt được và thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và nâng cao chất lượng NTM giai đoạn tiếp theo, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, phương án trên cơ sở phát huy hiệu quả tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh nội lực tổng hợp.

“Chúng tôi đang yêu cầu các địa phương, các cấp, ngành tập trung quán triệt, nâng cao vai trò, nhận thức của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở về các chương trình mục tiêu quốc gia trong đó có xây dựng NTM; bám sát 11 nội dung chính và 7 giải pháp đã đề ra; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện bộ tiêu chí về huyện NTM để duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí cấp huyện và lộ trình xây dựng huyện NTM nâng cao theo bộ tiêu chí huyện NTM, NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025…” - Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Vượng cho biết thêm.

Bộ tiêu chí về xã NTM giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn Hà Nam với số lượng 19 tiêu chí, bao gồm 57 chỉ tiêu (tăng 08 chỉ tiêu so với giai đoạn 2016 - 2020). Xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 phải đáp ứng yêu cầu: Là xã đạt chuẩn NTM và hoàn thành 19 tiêu chí, 75 chỉ tiêu. Huyện đạt chuẩn NTM phải có 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM; có ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao; có 100% số thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn đô thị văn minh…
 
Huyện đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 phải là huyện đạt chuẩn NTM; có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao; tỷ lệ hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM nâng cao của huyện đạt từ 95% trở lên; bộ tiêu chí huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 bao gồm 09 tiêu chí với 38 chỉ tiêu; trong đó có 24 chỉ tiêu nâng cao chất lượng, 12 chỉ tiêu bổ sung mới và 02 chỉ tiêu tiếp tục duy trì hoàn thiện từ Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Nguồn: Dangcongsan.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)