Công nhận đô thị Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đạt tiêu chí đô thị loại IV trực thuộc tỉnh Hà Nam

Thứ tư, 08/11/2023 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 08/11/2023, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1128/QĐ- BXD về công nhận đô thị Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đạt tiêu chí đô thị loại IV trực thuộc tỉnh Hà Nam.

Phạm vi đánh giá là toàn bộ ranh giới hiện trạng huyện Kim Bảng, diện tích tự nhiên 175,4 km2, bao gồm 18 đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó, khu vực dự kiến phát triển nội thị có diện tích tự nhiên 96,82km2, bao gồm 11 đơn vị hành chính cấp xã: thị trấn Ba Sao, thị trấn Quế và 09 xã: Tượng Lĩnh, Nhật Tân, Thi Sơn, Đồng Hóa, Ngọc Sơn, Nhật Tựu, Đại Cương, Lê Hồ, Tân Sơn).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08/11/2023.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1128/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)