Công nhận Hội cấp thoát nước Việt Nam là Tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thứ sáu, 23/06/2017 15:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 23/6/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 617/QĐ-BXD về việc công nhận Hội cấp thoát nước Việt Nam (viết tắt là VWSA) là Tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho các cá nhân là hội viên, thành viên của đơn vị hội viên đối với các lĩnh vực hoạt động xây dựng: 

1. Khảo sát xây dựng gồm: khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình; địa chất thủy văn cho các công trình cấp, thoát nước.

2. Thiết kế xây dựng công trình gồm: thiết kế kiến trúc công trình cấp, thoát nước; thiết kế kết cấu công trình cấp, thoát nước; thiết kế điện – cơ điện công trình cấp, thoát nước; thiết kế thông gió – cấp nhiệt; thiết kế mạng thông tin – liên lạc trong công trình cấp thoát, nước; thiết kế phòng chống cháy nổ công trình cấp, thoát nước.

3. Giám sát thi công xây dựng gồm: giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình và giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ các công trình cấp- thoát nước.

4. Kiểm định xây dựng công trình cấp – thoát nước.

5. Định giá xây dựng công trình cấp – thoát nước.

Ký hiệu nơi cấp chứng chỉ: CTN.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 617/QĐ-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_617-QD-BXD_23062017.docxTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)