Chỉ định Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng

Thứ năm, 13/11/2014 11:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 12/11, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1356/QĐ-BXD về việc chỉ định Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol, địa chỉ: số 54 Trần Nhân Tông - TP. Hà Nội và địa chỉ Chi nhánh: số 115 Trần Quốc Thảo – Phường 7 – Quận 3 – TP. Hồ Chí Minh, thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng (tại Phụ lục kèm theo) phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2014/BXD.

Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 3 năm kể từ ngày 01/11/2014, thay thế Quyết định số 433/QĐ-BXD ngày 25/5/2013.

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol có trách nhiệm thực hiện công tác đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1356/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)