Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình và Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận thực hiện Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD

Thứ năm, 13/11/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 12/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 286/BXD-KTXD hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình và  Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận thực hiện Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD.

Về thời hạn hiệu lực của chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng: Qui chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD không qui định thời hạn hiệu lực của chứng chỉ mà qui định quyền và trách nhiệm cá nhân người được cấp chứng chỉ trong việc quản lý, sử dụng chứng chỉ, cụ thể: Người được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hàng năm phải cung cấp thông tin cho Sở Xây dựng nơi hoạt động tư vấn về các hoạt động có liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và sẽ bị thu hồi chứng chỉ theo qui định của Điều 15.

Về đối tượng được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng: Theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD thì mọi cá nhân có đủ điều kiện theo qui định, không phân biệt ranh giới hành chính (trong ngoài tỉnh) đều được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng. 

Tại điểm e khoản 1 Điều 7 qui chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã qui định: “Đã trực tiếp thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình quy định tại Điều 3 của Quy chế này”. Đây là một trong các điều kiện để được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, do vậy người xin cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng phải là người đã thực hiện ít nhất 5 công việc khác nhau trong số 11 công việc theo qui định tại Điều 3 qui chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD.
 
 
 
Trung tâm Tin học
Nguồn: Công văn 286/BXD-KTXD
Tài liệu đính kèm bài viết
cv676-TTg-QHQT_1247381505256.PDFTải về
Cong van 286._1226541337083.docTải về
29575.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)