Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu xây dựng định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam”

Thứ ba, 13/12/2022 17:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/12/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu xây dựng định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Kiến trúc quốc gia thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.


Vụ trưởng Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp

Bảo vệ kết quả thực hiện Nhiệm vụ trước Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS.KTS. Nguyễn Đình Thành cho biết, năm 2002, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam đến năm 2020, trong đó đề ra những mục tiêu, quan điểm và giải pháp cụ thể phát triển kiến trúc đô thị, nông thôn và kiến trúc công trình. Qua 20 triển khai, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kiến trúc đô thị, nông thôn Việt Nam đã có nhiều thay đổi tích cực.

Tuy nhiên, bối cảnh chung của thế giới và Việt Nam hiện nay có nhiều thay đổi, đặc biệt khi toàn cầu bước vào kỷ nguyên công nghệ số, các vấn đề phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và toàn cầu hóa cũng là những yếu tố có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển kiến trúc thế giới cũng như kiến trúc Việt Nam. Các ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng không ngừng thay đổi với công nghệ chuyển đổi số được áp dụng ngày càng sâu rộng. Kiến trúc cần sự phát triển đa dạng nhưng không hỗn tạp, cần sự phong phú nhưng vẫn mang những yếu tố bản sắc đặc trưng riêng. Do đó, để tiếp nối Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2020 và thực thi Luật Kiến trúc, hướng đến mục tiêu xây dựng, tổ chức thực hiện định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam, các kế hoạch trong hoạt động kiến trúc, việc thực hiện Nhiệm vụ là rất cần thiết.

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam cũng như đề xuất các giải pháp cụ thể để phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050 phù hợp với điều kiện thực tế; xây dựng các khung đề án cho việc phát triển định hướng kiến trúc Việt Nam. Để đảm bảo kế thừa và phát huy hiệu quả những thành tựu của kiến trúc Việt Nam giai đoạn trước, đồng thời định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2050, nhóm nghiên cứu kiến nghị Bộ Xây dựng rà soát, đánh giá, xem xét sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế pháp luật về kiến trúc, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất đối với các văn bản pháp luật liên quan, từng bước xã hội hóa việc quản lý hành nghề kiến trúc, chuẩn hóa các điều kiện hành nghề kiến trúc theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế; hướng dẫn, quản lý hoạt động kiến trúc trong quản lý dự án, thẩm định dự án, thiết kế xây dựng cũng như các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ về kiến trúc; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và lý luận phê bình kiến trúc.

Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương cần thực hiện quản lý nhà nước theo phân cấp về hoạt động kiến trúc theo quy định trong Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam; các tổ chức xã hội, hội nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc cần đẩy mạnh vai trò xã hội, tham gia xây dựng và định hướng môi trường hành nghề kiến trúc chuyên nghiệp; các cơ sở nghiên cứu, đào tạo cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu các nội dung, chương trình để hoàn thiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật Kiến trúc và Định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam...

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đánh giá cao công sức, nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nội dung, yêu cầu theo hợp đồng được giao. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa chất lượng Báo cáo và các sản phẩm của Nhiệm vụ, Hội đồng góp ý để nhóm nghiên cứu rà soát, biên tập Báo cáo tổng kết ngắn gọn, súc tích hơn; chú ý bổ sung đầy đủ thông tin các tài liệu được dẫn nguồn; bổ sung nội dung đánh giá công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực kiến trúc thời gian qua; cụ thể hóa các đề xuất, kiến nghị, trong đó bổ sung đề xuất các giải pháp đào tạo phát triển kiến trúc sư trình độ cao.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng thống nhất bỏ phiếu nghiệm thu Nhiệm vụ, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)