Đảng ủy Bộ Xây dựng tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thứ sáu, 14/10/2022 17:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/10/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị khoá XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự Hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng​​​. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị.


Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung ương Đảng

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Cơ quan Bộ Xây dựng có Thứ trưởng Bùi Hồng Minh, cán bộ đảng viên, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

Phát biểu tại Hội nghị, nhấn mạnh tầm quan trọng của Tây Nguyên đối với sự phát triển kinh tế quốc gia (điều kiện tự nhiên thuận lợi, thổ nhưỡng phong phú, là vùng có tỷ trọng xuất khẩu nông sản lớn trong cả nước…), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  đồng thời tập trung lý giải 3 vấn đề chính: thứ nhất, lý do Bộ Chính trị bàn và ra Nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thứ hai, những điểm mới trong nội dung, ý tưởng, tinh thần triển khai của Nghị quyết. Thứ ba, cần làm gì và làm như thế nào để tổ chức, triển khai, thực hiện hiệu quả quả những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết lần này đề ra, và biến Nghị quyết thành hiện thực cuộc sống.


Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Xây dựng

Đây là hội nghị thứ 3 về phát triển vùng trong năm 2022. Trước đó, vào tháng 4/2022,  Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW  về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 13-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị nhận được nhiều tham luận của lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương trong Vùng Tây Nguyên. Nội dung các tham luận tập trung vào việc quán triệt những vấn đề cốt lõi, phổ biến nhận thức, tư duy, cách tiếp cận mới, đặt ra các mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm dựa trên thực tế phát triển; đồng thời nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức của việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; từ đó đề ra các phương hướng, nhiệm vụ triển khai ngắn hạn – dài hạn trong từng giai đoạn. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030,Tây Nguyên sẽ đạt các chỉ tiêu như: tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2021 – 2030 đạt 7 – 7,5%; GDP bình quân đầu người đạt ngưỡng 130 triệu đồng/người; tỷ lệ đô thị hóa đạt 37,2 - 40,7%; hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1 – 1,5 %/năm; tầm nhìn đến 2045, đưa Tây Nguyên trở thành vùng phát triển bền vững, có nền kinh tế xanh, tuần hoàn; một số tỉnh trong vùng thuộc vào nhóm phát triển khá của cả nước; hệ sinh thái rừng được bảo tồn và phát triển; hình thành một số khu du lịch chất lượng cao, điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước; bên cạnh đó, hình thành các vùng sản xuất lớn về cây công nghiệp, cây ăn quả, rau, hoa và trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước; hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ.


Toàn cảnh điểm cầu Bộ Xây dựng

Đây là Hội nghị có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, cả về lý luận và thực tiễn đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển nhanh, bền vững vùng Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung, đồng thời đóng vai trò củng cố vững chắc hơn về mặt nhận thức, nhằm quán triệt tới đội ngũ cán bộ những nội dung cốt lõi, những điểm nổi bật trong phương hướng phát triển mới đối với vùng Tây Nguyên. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, luôn trong tâm thế sẵn sàng hỗ trợ cho sự phát triển vùng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, ban ngành, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)