Nghiệm thu đề tài do nhóm nghiên cứu Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện

Thứ bẩy, 02/10/2021 09:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 1/10/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu hoàn thiện Tiêu chuẩn về tải trọng và tác động - Phần 1: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và hoàn thiện TCVN 2737:20xx “Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế”, do nhóm nghiên cứu Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Các chuyên gia thành viên Hội đồng góp ý hoàn thiện sản phẩm đề tài

Bảo vệ kết quả đề tài trước Hội đồng, TS. Vũ Thành Trung chủ nhiệm đề tài cho biết, ở Việt Nam, từ khi văn bản đầu tiên QP 01.61 ra đời đến nay các phiên bản của Tiêu chuẩn về tải trọng và tác động đều đã được soát xét, bổ sung nhiều lần vào các năm 1978, 1990, 1995. Các phiên bản này cùng được biên soạn theo các tiêu chuẩn của Liên Xô. Trong đó, phiên bản hiện hành TCVN 2737:1995 được biên soạn trên cơ sở SniP 2.01.07-85 năm 1988. Nội dung Tiêu chuẩn này qua nhiều năm triển khai đã lạc hậu, xuất hiện nhiều bất cập khi áp dụng vào thực tiễn cuộc sống. Do đó, việc xây dựng TCVN 2737:20xx “Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế” là đặc biệt cần thiết.

Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu áp dụng nhiều phương pháp khoa học khác nhau như: thu thập tài liệu trong nước và quốc tế có liên quan, tiến hành so sánh, đánh giá, kết hợp với nghiên cứu riêng trong điều kiện xây dựng ở Việt Nam, đồng thời tổ chức các hội thảo tổng hợp ý kiến góp ý của các chuyên gia, các chủ đầu tư, doanh nghiệp, từ đó bổ sung, điều chỉnh một số nội dung của TCVN 2737:1995 cho phù hợp tình hình mới.

TS. Vũ Thành Trung cho biết, cơ sở dữ liệu được nhóm nghiên cứu sử dụng phục vụ soát xét, hoàn thiện Tiêu chuẩn 2737:20xx bao gồm: tổ hợp tải trọng; hoạt tải; tải trọng gió; phản ứng động của kết cấu dưới tác động của gió và hệ số giật; hệ số giật, hệ số phản ứng giật theo một số tiêu chuẩn của các nước; so sánh kết quả tính toán tải trọng gió.

Qua nghiên cứu, nhóm đề tài kết luận: kết quả tính toán tĩnh tải, hoạt tải của dự thảo TCVN 2737:20xx tăng so với TCVN 2737:1995. Sự tăng lên này nhằm nâng cao mức an toàn cho công trình và hướng tới hội nhập quốc tế của Việt Nam. Ngoài ra, tải trọng gió tính toán theo Tiêu chuẩn mới cũng tăng lên so với Tiêu chuẩn cũ đối với nhà có chiều cao thấp (tăng thêm khoảng 10%). Đối với nhà có chiều cao trung bình và nhà có chiều cao lớn, tải trọng gió tính toán theo 2 Tiêu chuẩn cơ bản tương đương nhau.

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đánh giá nhóm nghiên cứu đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ theo đề cương được duyệt. Các sản phẩm của đề tài cơ bản đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần rà soát, bố cục lại nội dung Báo cáo tổng kết đề tài và dự thảo Tiêu chuẩn ngắn gọn, súc tích hơn, chú ý sử dụng thống nhất các thuật ngữ khoa học chuyên ngành, biên tập các lỗi chế bản, lỗi đánh máy…nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng các sản phẩm đề tài.

Kết luận cuộc họp, Phó Vụ trưởng Lê Minh Long tổng hợp ý kiến đóng góp của các chuyên gia thành viên Hội đồng, đề nghị nhóm nghiên cứu xem xét, tiếp thu đầy đủ, sớm hoàn thiện báo cáo tổng kết và dự thảo TCVN 2737:20xx, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu đề tài do nhóm nghiên cứu Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)