Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 456 thuộc Ban Quản lý Bảo trì và Kiểm định chất lượng công trình giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thứ tư, 30/11/2022 08:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/11/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 360/GCN-BXD về việc Ban Quản lý Bảo trì và Kiểm định chất lượng công trình giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 3500702394

Địa chỉ: số 96, đường Lê Hữu Trác, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm - Kiểm định.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: số 96, đường Lê Hữu Trác, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 456

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 456 gồm: Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của xi măng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý cốt liệu cho bê tông và vữa; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của đất trong phòng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của kim loại và kiên kết hàn; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của bê tông và hỗn hợp bê tông; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của nhựa bitum, nhựa Polime, nhựa đường lỏng, nhựa đường a xít; Phép thử các chỉ tiêu tại hiện trường; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của vữa xây dựng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của gạch xây; Thử nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của cơ lý gạch Terazo; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của cơ lý gạch ốp lát, đá ốp lát; Các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu gia cố bằng chất kết dính; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý vải địa kỹ thuật, lưới địa kỹ thuật, màng địa kỹ thuật, bấc thấm, vỏ bấc thấm.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 35/GCN-BXD ngày 15/01/2018.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_360-GCN-BXD_29112022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 360/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)