Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng An Phương

Thứ năm, 18/10/2018 16:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 17/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 678/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng An Phương đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Số 09, Phan Bá Vành, KP 5, Phường Long Tâm, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mã số thuế: 3501453359

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Kiểm định xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số 09, Phan Bá Vành, KP 5, Phường Long Tâm, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 995

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 995 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch terazo; Thử nghiệm cơ lý bê tông nhẹ; Thử nghiệm cơ lý ngói lợp; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm hiện trường;

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 57/QĐ-BXD ngay 24/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 678/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_678-GCN-BXD_17102018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)