Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Tư vấn tổng hợp D.E.S.T

Thứ năm, 18/10/2018 16:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 17/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 680/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn tổng hợp D.E.S.T đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Số 05A, Đặng Văn Chấn, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Mã số thuế: 4101144799

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm cơ lý đất và vật liệu xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số 05A, Đặng Văn Chấn, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 255

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 255 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm hiện trường; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm nhũ tương nhựa đường gốc axít; Thử nghiệm nhựa đường lỏng; Thử nghiệm gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 317/QĐ-BXD ngày 03/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 680/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_680-GCN-BXD_17102018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)