Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thuộc Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

Thứ năm, 04/01/2018 14:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 17/11/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 649/GCN-BXD về việc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng (thuộc Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang) đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 5000234367

Địa chỉ: Số 429 đường 17/8, P. Phan Thiết, TP. Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm đất và vật liệu xây dựng .

Địa chỉ: Số 429 đường 17/8, P. Phan Thiết, TP. Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 531

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 531 gồm: Thử nghiệm xi măng; Thử nghiệm cơ lý cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm gạch gốm ốp lát; Thử nghiệm gạch xây đất sét nung; Thử nghiệm SP bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp; Thử nghiệm bê tông khí chưng áp AAC; Thử nghiệm gạch bê tông; Thử nghiệm gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm vật liệu bột khoáng trong BTN; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Kiểm tra kim loại, hàn; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng TN; Thử nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp, thay thế Quyết định số 315/QĐ-BXD ngày 20/7/2010.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 649GCN-BXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_649-GCN-BXD_17112017.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)