Thành phố Cao Bằng đẩy mạnh cải cách hành chính trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thứ hai, 11/10/2021 14:49
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục đăng ký đất đai cũng như thu hút đầu tư trên địa bàn, thời gian qua, Thành phố đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền dụng đất (GCNQSDĐ); thế chấp, xóa thế chấp, đăng ký biến động về đất. Qua đó, góp phần giảm tình trạng tranh chấp, khiếu kiện, đồng thời, nâng cao tính minh bạch, công khai trong việc cấp GCNQSDĐ.

Người dân làm thủ tục đất đai tại bộ phận Một cửa liên thông hiện đại của UBND Thành phố.

Thành phố là trung tâm kinh tế - chính trị của tỉnh, nơi có tỷ lệ dân cư sinh sống đông cùng nhiều dự án trọng điểm, vì vậy, số lượng hồ sơ đăng ký cấp GCNQSDĐ, chỉnh lý hồ sơ địa chính tương đối lớn. Để thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin về đất đai cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật, thời gian qua, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Thành phố tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường, cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác quy hoạch đất đai, sử dụng đất. Tham mưu cắt giảm nhiều TTHC, rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. 

Đến nay, TTHC về đất đai được rà soát, bãi bỏ một số thủ tục, công việc không cần thiết trong giao đất, cho thuê đất và đăng ký, cấp GCNQSDĐ theo hướng bãi bỏ một số công việc thuộc thẩm quyền của cấp xã, phường trước đây như: xác nhận tình trạng tranh chấp đối với trường hợp đăng ký, cấp GCNQSDĐ mà người sử dụng có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; lập phương án giao đất, lập hội đồng tư vấn giao đất của xã trong trường hợp giao đất cho hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn. Việc công bố công khai bộ TTHC cũng như các khoản phí, lệ phí phải nộp khắc phục được tình trạng “cò mồi”, nhũng nhiễu; các thủ tục làm sổ đỏ đều được đơn giản đến mức tối đa.

Qua thống kê hiện có 27 danh mục TTHC trong lĩnh vực đất đai, trong đó, 7 TTHC có thời gian giải quyết trong 24 ngày; 7 thủ tục có thời gian giải quyết từ 10 - 16 ngày; các TTHC còn lại chủ yếu giải quyết trong 3 - 7 ngày. Riêng đối với cấp GCNQSDĐ lần đầu, thời gian cấp giảm từ 30 ngày xuống còn 24 ngày; cấp đổi GCNQSDĐ từ 24 ngày giảm xuống còn 16 ngày; giao dịch bảo đảm thế chấp từ 5 ngày giảm xuống còn 3 ngày. Việc đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ, tài sản gắn liền với đất giải quyết được các vấn đề tồn đọng nhiều năm, tạo hiệu ứng tích cực cho người dân khi làm thủ tục liên quan đến đất đai; giảm tình trạng tranh chấp, khiếu kiện và nâng cao tính minh bạch, công khai trong việc cấp GCNQSDĐ.

Chị Hoàng Thị Minh Thuyết, tổ 5, phường Sông Hiến chia sẻ: Tôi vừa đến bộ phận Một cửa liên thông hiện đại của UBND Thành phố để nộp hồ sơ đăng ký cấp lại, cấp đổi GCNQSDĐ nhưng còn thiếu một số thủ tục, giấy tờ và  được nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Thành phố hướng dẫn rất tận tình, chu đáo. Nay tôi có đầy đủ giấy tờ liên quan mang đến nộp và được hẹn ngày cấp GCNQSDĐ theo quy định. Tôi thấy việc giải quyết các TTHC liên quan đến đất đai hiện nay khá nhanh gọn, thuận tiện cho người dân. 

Từ đầu năm đến nay, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Thành phố tiếp nhận gần 5.500 hồ sơ cấp GCNQSDĐ. Trong đó, 490 hồ sơ cấp GCNQSDĐ lần đầu; 1.145 hồ sơ cấp lại, cấp đổi GCNQSDĐ; 679 hồ sơ đăng ký thế chấp; gần 600 hồ sơ xóa đăng ký thế chấp;  gần 2.800 hồ sơ đăng ký biến động. Đến nay, Chi nhánh đã giải quyết xong và trả kết quả 5.287 hồ sơ; gần 200 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất còn có mặt hạn chế nhất định như: Việc phối hợp giữa ngành chức năng và chính quyền địa phương chưa chặt chẽ, thống nhất; việc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất còn phổ biến, nhất là tự ý chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở... Công tác cập nhật biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính của những năm trước đây chưa được thực hiện, dẫn đến những khó khăn trong công tác cập nhật, chỉnh lý biến động. Đơn giá cấp GCNQSDĐ thấp, tỷ lệ trích để lại cho đơn vị không đáng kể, không đủ chi phí cho việc thực hiện; công tác lưu trữ hồ sơ chưa khoa học dẫn đến tình trạng thất lạc hồ sơ, khó khăn trong công tác cấp GCNQSDĐ.

Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Thành phố Phương Nguyễn Lan cho biết: Thời gian tới, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Thành phố tiếp tục tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm giảm bớt thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp, xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, đảm bảo 100% hồ sơ được xử lý theo quy định. Thường xuyên cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, lưu trữ, quản lý, khai thác hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; thông báo, hướng dẫn người dân bổ sung, hoàn thiện giấy tờ liên quan đối với số hồ sơ còn tồn đọng, vướng mắc. Phối hợp với các phòng, ban, xã, phường thực hiện tốt công tác thẩm định, xác minh hồ sơ đất đai phục vụ công tác cấp GCNQSDĐ. 

Việc đẩy mạnh cải cách TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những trường hợp tiêu cực, gây khó khăn cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả, giúp cán bộ, công chức phát huy năng lực, làm việc có trách nhiệm. 

Nguồn: Báo Cao Bằng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)