Nghiên cứu sản xuất xi măng mác cao - PC 60 để đổi mới nâng cấp công nghệ, chất lượng sản phẩm bê tông xây dựng

Thứ tư, 29/11/2006 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Giới thiệu Thực hiện nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao, từ năm 2000, đề tài RD 31: Nghiên cứu sản xuất xi măng mác cao - PC 60 để đổi mới nâng cấp công nghê, chất lượng sản phẩm bê tông xây dựng đã tiến hành nghiên cứu lựa chọn nguyên liệu, đánh giá ảnh hưởng của chất lượng nguyên liệu, phụ gia đến khả năng phản ứng của phối liệu, ảnh hưởng của các hệ số chế tạo phối liệu KH, n, p và nhiệt độ nung đến hoạt tính cường độ của clanke, ảnh hưởng của độ nghiền mịn đến tốc độ phát triển cường độ của xi măng... từ đó kết luận lựa chọn loại nguyên liệu, phụ gia đưa vào sản xuất, hệ số chế tạo KH, p, n hoặc tính theo LSF, SIM, ALM và nhiệt độ nung, chế độ làm nguội clanhke và độ mịn hợp lý khi nghiền xi măng PC 60.
Nội dung chi tiết - xem tại tệp đính kèm
Tài liệu đính kèm bài viết
Nghien_cuu_san_xuat_Xi_mang.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)