• Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng

Tiểu sử:

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng

- Họ và tên: Bùi Xuân Dũng

- Ngày sinh: 24/02/1972.

- Quê quán: Xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

- Chỗ ở hiện nay: BT4.2 Khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1.

- Ngày vào Đảng: 25/5/2002.

- Chức vụ hiện nay: Thứ trưởng Bộ Xây dựng.


Lĩnh vực phụ trách:

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;

- Quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng (không bao gồm lĩnh vực quản lý nhà nước về kinh tế xây dựng);

- Công tác khoa học công nghệ ngành Xây dựng;

- Công tác bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng ngành Xây dựng; công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của ngành Xây dựng;

- Công tác quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư do Bộ Xây dựng là chủ đầu tư;

- Công tác phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn; thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn Bộ Xây dựng;

- Ý kiến của Bộ Xây dựng về việc thành lập doanh nghiệp nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; tham gia ý kiến về việc doanh nghiệp xây dựng Việt Nam đăng ký hoạt động đầu tư ở nước ngoài;

- Phụ trách chung công tác xây dựng, bổ sung, điều chỉnh hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ;

- Thực hiện nhiệm vụ Phó chủ tịch thường trực Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu các công trình xây dựng; Ủy viên Ban Chỉ đạo nhà nước, kiêm Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo tại công trình trọng điểm quốc gia theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

- Thường trực Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Xây dựng;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.

b) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Vụ Khoa học công nghệ và môi trường; Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

c) Theo dõi, phụ trách công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

d) Thực hiện các nội dung khác tại Quyết định số 1179/QĐ-BXD ngày 01/12/2022 và một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng phân công.

(Trích Thông báo 126/TB-BXD ngày 07/11/2023)