• Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng

Tiểu sử:

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng

- Họ và tên: Bùi Xuân Dũng

- Ngày sinh: 24/02/1972.

- Quê quán: Xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

- Chỗ ở hiện nay: BT4.2 Khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1.

- Ngày vào Đảng: 25/5/2002.

- Chức vụ hiện nay: Thứ trưởng Bộ Xây dựng.


Lĩnh vực phụ trách:

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;

- Quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng;

- Quản lý nhà nước về kinh tế xây dựng;

- Công tác khoa học công nghệ ngành Xây dựng;

- Công tác truyền thông của Bộ;

- Chỉ đạo hoạt động khối doanh nghiệp; công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp và thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ; thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban Chỉ đạo cổ phần hóa các Công ty mẹ - Tổng công ty do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước;

- Công tác bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng ngành Xây dựng; công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của ngành Xây dựng;

- Công tác quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư do Bộ Xây dựng là chủ đầu tư;

- Công tác quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia do Bộ Xây dựng là chủ đầu tư; công tác quản lý kinh tế xây dựng tại các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia;

- Công tác thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí;

- Công tác thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Xây dựng đối với Bộ Xây dựng và các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng;

- Các công việc có liên quan tới quản lý nhà nước của Ngành đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

- Công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá xây dựng, suất đầu tư;

- Công tác xây dựng, bổ sung, điều chỉnh hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ;

- Công tác phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn; thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn Bộ Xây dựng;

- Ý kiến của Bộ Xây dựng về việc thành lập doanh nghiệp nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; tham gia ý kiến về việc doanh nghiệp xây dựng Việt Nam đăng ký hoạt động đầu tư ở nước ngoài;

- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu các công trình xây dựng; Ủy viên Ban Chỉ đạo nhà nước tại công trình trọng điểm quốc gia theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

- Thường trực Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Xây dựng;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng;

- Giúp Bộ trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ Người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của Bộ Xây dựng.

b) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Cục Kinh tế xây dựng; Vụ Khoa học công nghệ và môi trường; Báo Xây dựng; Tạp chí xây dựng; Nhà Xuất bản xây dựng; Viện Khoa học công nghệ xây dựng; Viện Kinh tế xây dựng; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành; các doanh nghiệp trực thuộc Bộ.

c) Theo dõi, phụ trách công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

(Trích Quyết định số 313/QĐ-BXD ngày 08/4/2024)